Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy

név: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 65.
képviselő neve: Dr. Varga Zoltán Balázs kancellár
OM azonosító: 203061
adószám: 15831859-2-42
e-mail: info@bgszc.hu
weboldal: https://foglalj.be/


mint adatkezelő a regisztráció, illetve a foglalás során megadott személyes adataimat, valamint azok időpontját és IP címemet kezelje, tárolja, aktualizálja és használja abból a célból, hogy:

  • a weboldalon foglalható szolgáltatásokról és időpontokról tájékoztatást kapjak;
  • az általam választott szolgáltatást és bérleti időszakot az adatkezelő a foglalási rendszerében rögzíthesse, így a szolgáltatás nyújtására a kiválasztott bérleti időszakban készen állhasson, engem pedig, mint az adott foglalás felhasználóját a többi felhasználótól megkülönböztethessen, beazonosíthasson;
  • az adatkezelő a kiválasztott szolgáltatással és bérleti időszakkal kapcsolatos valamennyi információval elláthasson.

Jelen hozzájárulás az adatkezelőt személyes adataim kezelésére csak a weboldalon keresztül történő foglalásaimmal kapcsolatosan jogosítja.

Hozzájárulok, hogy az adatkezelő foglalásaim adatait a legutolsó bérleti időszak lejártától számított legfeljebb 2 naptári évig a foglalási rendszerében megőrizze.

Tisztában vagyok azzal, hogy jogom van az adatkezelőtől kérni a személyes adataimhoz történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, azok kezelésének korlátozását, továbbá jogom van tiltakozni ezen adatok kezelése ellen. Jogom van továbbá a hozzájárulásom visszavonására, ez azonban nem érinti a korábbi hozzájárulásom alapján annak visszavonásáig végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Lehetőségem van jogaim megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. Tudomással bírok arról, hogy az adatszolgáltatás előfeltétele a szolgáltatás igénybevételének.

A weboldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megismertem, megértettem és annak rendelkezéseit elfogadom.

Tudomásul veszem, hogy az adatkezelő által a foglalj.be weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

e-mail cím, számlázási név, számlázási cím

Az adatfeldolgozóáltal végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/