Kizárt bérlői tevékenységek:

  • politikai témájú rendezvények, összejövetelek, aláírásgyűjtés;
  • vallási, ideológiai témájú rendezvények, összejövetelek;
  • kereskedelmi tevékenység;
  •  filmforgatás (ilyen bérlői tevékenység esetén kizárólag egyedileg megtárgyalt feltételek szerint kerülhet sor bérleti szerződés megkötésére);
  •  szerencsejáték.

A Bérbeadó kizárt bérlői tevékenység esetén a szerződéstől eláll, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. A Bérbeadó a fentieken túlmenően is fenntartja magának a jogot arra, hogy a Bérlő által megjelölt tevékenység mérlegelése alapján a szerződéstől elálljon, különösen amennyiben megítélése szerint

  • a Bérlő tevékenysége nem egyeztethető össze a Bérbeadó tevékenységével, illetve a tagintézményi épület rendeltetésével;
  • a Bérlő által a Bérleményben folytatni kívánt tevékenység a tagintézményi épületben folyó oktatást megzavarná.